RESULT

 RESULT OF B.I.T.E. GMAT-2013 (11 AUGUST ) BHURKUNDA

Candidate’s Name Reg. No. Date of Birth Percentage
BABLI  KUMARI BG/BH/0005 4-7-1998 29.50%
AJAY   KUMAR  GUPTA BG/BH/0014 31-12-1991 35%
ABHAY  KUMAR  MANJHI BG/BH/0019 7-8-1996 26.92%
AFRIN  ATHAR BG/BH/0020 2-3-1995 48%
RINKU  KUMARI BG/BH/0007 21-11-1994 26.02%
RADHA  KUMARI BG/RM/0020 20-01-1994 32.85%
SINDHU  RANI BG/BH/0021 2-1-1995 29.72%
RAJ KUMAR DUTT BG/BH/0022 12-12-199 33.33
PINKY  SINGH BG/RM/0017 25-02-1993 60.37%
SONY  KUMARI BG/BH/0009 1-8-1998 36.66%
SHOBHA  KUMARI BG/BH/0015 12-12-1997 51.42%
RAHUL  KUMAR  SINGH BG/BH/0025 11-8-1999 32.75%
INDRA  KUMARI BG/BH/0029 8-10-1994 31.42%
LAV  KUMAR BG/BH/0024 30-10-1996 48.27%
PINKY  DAS BG/BH/0026 7-2-1991 47.36%
SUMAN  KUMARI BG/BH/0028 15-01-1994 27.77%
ROMA   DAS BG/BH/0027 17-01-1991 55.88%
KHUSHBOO  RANI BG/BH/0023 22-11-1995 36.76%
KAVITA  KUMARI BG/BH/0034 13-06-1996 21.42%
NIKHIL BG/BH/0006 23-11-1996 Absent
SANDHYA   TIRKEY BG/BH/0008 16-07-1992 18.74%
SURAJ   PRASAD BG/ASC/0072 17-11-1997 Absent
NIRMALA  KUMARI BG/RM/0018 20-03-1994 25.71%
SMITA  KUMARI BG/BH/0002 4-5-1997 45.33%
SURAJ  KUMAR  MANDAL BG/BH/0001 6-2-1997 27.39%
PUJA  DAS BG/RM/0021 15-08-1996 52.85%
JYOTI  SINGH BG/RM/0011 18-09-1996 55.73%
SONAM  VERMA BG/BH/0033 10-7-1997 59.70%
ROHIT  KUMAR BG/BH/0013 13-03-1997 26.66%
VIJAY  KUMAR BG/BH/0016 2-10-1996 37.83%
RANJAN  KUMAR BG/RM/0019 9-9-1997 48.57%
SURAJ  SINGH BG/RM/0014 28-12-1995 40.35%
SONU  KUMAR BG/RM/0012 25-02-1998 37%
ALOK  KUMAR  RANA BG/RM/0013 15-02-1998 40%
BHUPENDRA  SINGH BG/RM/0016 27-02-1997 36%
MAMTA  KUMARI BG/RM/0015 1-3-1998 55.17%
ANAMIKA  VERMA BG/BH/0031 15-12-1996 55.55%
NISHA  KUMARI BG/BH/0018 16-08-1993 46.77%
PINTU  KUMAR  RANA BG/BH/0037 15-06-1991 78.57%
VIBHUTI  DEO BG/BH/0035 24-03-1992 62.66%
VISHWA  MITRA  PRAJAPATI BG/BH/0036 13-03-1992 30.13%

 RESULT OF B.I.T.E. GMAT-2013 (11 AUGUST 2013 RAMGARH)

Candidate’s Name Reg. No. Date of Birth Percentage
Ashok Mahto BG/RM/0040 20-11-1997 47.22%
Ravikant Kumar BG/RM/0041 1-3-1995 65.38%
Niraj Kumar BG/RM/0038 10-5-1998 36.17%
Nitesh Kumar Mahto BG/RM/0033 24-02-1994 76.66%
Reema  kumari BG/ASC/0203 8-2-1997 34.61%
KAILASH  KUMAR BG/ASC/0207 12-8-1997 22.05%
SHISHU  KUMAR  MUNDA BG/RM/0030 2-7-1995 28.00%
DASHRATH  KUMAR BG/RM/0035 24-01-1997 45.45%
SHUBHAM  SRIVASTAVA BG/ASC/0222 30-01-1995 49.33%
AKHILESH  KUMAR  MAHTO BG/ASC/0206 10-12-1995 44.44%
MUKESH  KUMAR BG/RM/0039 19-11-19954 40.00%
BIPEN  KUMAR  MAHTO BG/RM/0034 5-2-1997 50.00%
ARCHANA  KUMARI BG/ASC/0213 10-12-1996 68.62%
PANKAJ  KUMAR BG/ASC/0200 7-8-1993 65.78%
MANISHA  KUMARI BG/ASC/0221 5-2-1996 64.70%
MITU  KUMARI BG/ASC/0220 12-2-1995 68.00%
PRIYANKA  KUMARI BG/ASC/0216 20-11-1993 65.85%
KHUSHBOO  KUMARI BG/ASC/0201 11-2-1997 36.36%
SANUJ  KUMAR BG/ASC/0218 30-10-1995 29.50%
SUMEDHA  KUMARI BG/ASC/0212 16-11-1992 29.33%
ANJALI  RANI BG/ASC/0211 4-3-1995 28.00%
PUSPA  KUMARI BG/ASC/0214 28-06-1994 65.38%
TARUN  KUMAR  MANDAL BG/ASC/0219 25-09-1993 35.41%
SUJATA  KUMARI BG/ASC/0210 3-2-1995 34.00%
POONAM  KUMARI BG/ASC/0215 17-05-1995 64.00%
HIMANSHU  KUMAR  SINGH BG/ASC/0042 22-05-1993 67.36%
SAKENDRA  MAHTO BG/RM/0037 11-2-1994 47.05%
MANOJ  KUMAR  MAHTO BG/ASC/0209 21-03-1996 35.41%
RUPA  KUMARI  MISHRA BG/ASC/0205 12-6-1998 28.00%
PRIYANKA  KUMARI BG/ASC/0204 4-5-1996 25.33%
KARAMCHAND  MARANDI BG/ASC/0217 10-12-1996 42.85%
Kanhaiya Kumar BG/RM/0223 23-08-1994 66.66%

 RESULT OF B.I.T.E. GMAT-2013 (30 JULY 2013 RAMGARH)

Candidate’s Name Reg. No. Date of Birth Percentage
Mamta Prasad BG/ASC/0065 28-10-1997 28.00%
Kiran Prasad BG/ASC/0078 20-03-1997 45.45%
Afsari Bano BG/RM/0010 13-08-1995 29.33%
Hiralal Kumar Mahto BG/ASC/0031 20-02-1992 29.03%
Nand kishor Mahto BG/ASC/0032 15-06-1993 28.57%
Rahul Kumar BG/ASC/0029 19-08-1993 28.88%
Sujeet Kumar BG/ASC/0005 14-03-1995 44.44%
Raja Nayak BG/ASC/0132 12-12-1988 44.44%
Trilochan Karmali BG/RM/0009 4-7-1992 69.56%
Guriya Kumari Nayak BG/ASC/0012 15-02-1994 68.75%
Priya Kumari BG/RM/0008 14-02-1995 28%
Rahul Kumar BG/ASC/0062 20-09-1990 45.45%
Pinky Kumari BG/ASC/0102 5-4-1996 27.27%
Sony Dangi BG/ASC/0089 19-09-1995 27.90%
Neetu Kumari BG/ASC/0101 17-08-1996 24.19%
Rakesh Kumar Baitha BG/ASC/0017 10-1-1995 48.38%
MD. Asif Ali BG/ASC/0055 30-04-1994 55.55%
Ragani Kumari BG/ASC/0052 25-05-1993 29.31%
Md Fida Hussain BG/ASC/0043 9-3-1994 41.46%
Sunita Kumari BG/ASC/0112 8-8-1993 34.37%
Naresh Kumar Mahto BG/ASC/0047 10-1-1993 45.00%
MD. Arman Ansari BG/ASC/0019 2-1-1995 56.67%
Amit Nayak BG/ASC/0021 14-08-1995 48.57%
Mamta Kumari BG/ASC/0115 18-07-1996 41.30%
Nisha Kumari BG/ASC/0066 1-2-1998 28%
Pushpa Patel BG/ASC/0049 10-10-1998 29.72%
Goutam Kumar BG/ASC/0048 3-10-1994 29.54%
Radha Kumari BG/ASC/0050 15-08-1998 43.24%
Pinky Kumari BG/ASC/0001 3-2-1992 26.82%
Sannu Kumari BG/ASC/0116 6-4-1994 27.27%
Vikash Kumar BG/ASC/0130 5-10-1996 47.36%
August Bhardwaj BG/ASC/0139 10-7/1995 85%
Subhash Nayak BG/ASC/0022 24-08-1991 52.00%
Lalkeshwar Kumar Mahto BG/ASC/0075 17-05-1996 28.26%
Shiva Nayak BG/ASC/0025 3-8-1995 40.00%
Vikash Nayak BG/ASC/0039 3-2-1993 28.00%
Deepak Nayak BG/ASC/0018 25-01-1994 29.62%
Priya Kumari BG/ASC/0086 10-1-1996 29.33%
Supriya Gosh BG/ASC/0080 16-09-1996 84.37%
Shobhani Kumari BG/ASC/0088 15-01-1997 27.77%
Lal Sandrav BG/ASC/0091 8-1-1995 52.17%
Kusum Kumari BG/ASC/0083 22-04-1997 78.26%
Usha Kumari BG/ASC/0087 15-01-1994 23.33%
Suraj Ram BG/ASC/0133 10-2-1990 45.71%
Niraj Kumar Choudhary BG/ASC/0064 10-5-1998 29.33%
Sapna Kumari BG/ASC/0094 11-11-1994 28.20%
Phool Kumari BG/ASC/0109 20-05-1994 29.33%
Sangita Kumari BG/ASC/0002 10-1-1993 42.85%
Vikash Kumar BG/ASC/0026 3-10-1994 28.00%
Mala Kumari BG/ASC/0046 2-4-1994 45.65%
Rinki Kumari BG/ASC/0058 22-06-1994 20.37%
Basanti Kumari BG/ASC/0051 12-6-1994 40.00%
Sarju Kumar BG/ASC/0056 8-4-1996 28.88%
Shailendra Nayak BG/ASC/0037 10/2-1989 21.42%
Pritam Kumari BG/ASC/0033 10-9-1994 28.94%
Diksha Jaiswal BG/ASC/0111 1-3-1995 29.33%
Shama Zaved BG/RM/0028 28-03-1998 40%
Saba Zaved BG/RM/0029 7-1-1997 41.37%
Ramdeep Kumar BG/RM/0022 18-02-1995 26.76%
Sunil Kumar BG/RM/0026 26-08-1997 28%
Yugan Kumar BG/RM/0027 2-10-1997 29.33%
Kapil Dev Kushwaha BG/RM/0025 21-04-1998 26.76%
Ratnesh Kumar BG/ASC/0126 7-11-1992 28.00%
Jayanti Kumari BG/ASC/0004 2-2-1995 22.22%
Jyoti Kumari BG/ASC/0015 2-4-1991 50.00%
Shankar Kumar Chouhan BG/ASC/0028 24-02-1995 28.95%
Ravi Karmali BG/ASC/0120 12-5-1991 25.71%
Birendra kumar Mahto BG/ASC/0125 7-2-1997 50.00%
Suman Kumari Dubey BG/ASC/0117 10-6-1994 29.33%
Khushboo Kumari BG/ASC/0003 18-09-1995 22.80%
Kalika Prasad BG/ASC/0027 9-7-1995 28.88%
Biru Nayak BG/ASC/0013 14-05-1986 27.77%
Amit Kumar Chourasiya BG/ASC/0011 8-1-1991 48.27%
Rohit Nayak BG/ASC/0138 2-8-1992 61.90%
Satish Kumar BG/ASC/0131 2-9-1998 29.62%
Tilkeshwar Kumar Mahto BG/ASC/0068 5-3-1998 45.45%
Md Touseef Raza BG/ASC/0127 24-11-1995 41.46%
Madan Kumar BG/ASC/0124 15-04-1997 62.96%
Sanjay Nayak BG/ASC/0063 4-3-1995 29.33%
Vikash Nayak BG/ASC/0042 3-9-1993 29.72%
Reena Kumari BG/ASC/0059 17-11-1996 24.13%
Laksmi Kumari BG/ASC/0136 12-8-1997 38.67%
Geeta Baskey BG/ASC/0137 10-4-1996 29.31%
Neha Kumari Sony BG/ASC/0074 6-3-1998 28.94%
Parmeshwar Kumar Mahto BG/ASC/0073 3-4-1998 26.92%
Nitish Kumar Choudhary BG/ASC/0030 3-4-1997 45.83%
Radha Gupta BG/ASC/0053 2-7-1990 40.00%
Sanjeet Kumar BG/ASC/0077 15-01-1995 52.38%
Bijendar Karmali BG/ASC/0014 12-7-1988 27.77%
Kanchan Kumar BG/ASC/0129 16-05-1998 48.27%
Sumit Nayak BG/ASC/0041 2-8-1996 40.00%
Hanny Nayak BG/ASC/0016 5-3-1989 29.32%
Prakash Kumar Mahto BG/ASC/0057 10-12-1996 26.67%
Ajit Kumar BG/ASC/0082 13-03-1996 29.33%
Bipin Kumar Mahto BG/ASC/0060 5-2-1997 29.33%
Karan Nayak BG/ASC/0024 4-5-1993 25.00%
Kamal Singh BG/ASC/0036 1-7-1993 29.78%
Kanahaiya Kumar BG/ASC/0069 5-9-1996 42.30%
Pinky Kumari BG/ASC/0054 5-4-1995 28.00%
Suman Kumari BG/ASC/0023 14-05-1994 28.57%
Umashankar Kumar Mahto BG/ASC/0250 5-1-1994 57.89%
Mithilesh Kumar BG/ASC/0009 10-6-1994 55.81%
Rahul Kumar BG/ASC/0035 28-09-1993 45.71%
Neha Kumari BG/ASC/0113 2-2-1992 41.17%
Pinky Kumari BG/ASC/0114 3-3-1994 27.58%
Dinesh Kumar Munda BG/ASC/0071 4-1-1997 27.94%
Vishal Kumar BG/ASC/0008 15-01-1994 28.00%
Rohit Kumar Rakhit BG/ASC/0070 2-1-1997 45.71%
Karamchand Soren BG/ASC/0106 20-03-1998 29.09%
Ranjan Kumar BG/ASC/0010 20-10-1994 54.00%
Krishna Karmali BG/ASC/0105 15-03-1997 28.57%
Kailash Karmali BG/ASC/0090 10-8-1996 28.00%
Shakti Sharma BG/ASC/0107 5-5-1997 42.50%
Rajesh Kumar Mahto BG/ASC/0108 21-04-1998 28.57%
Neha Deogaria BG/ASC/0034 2-1-1996 28.57%
Sikandar Munda BG/ASC/0118 12-7-1995 23.25%
Kishan Murmu BG/ASC/0119 19-01-1996 28.57%
Arbind Kumar Mahto BG/ASC/0121 17-09-1995 57.14%
Ashish Kumar Mahto BG/ASC/0122 18-07-1996 29.16%
Mukesh Kumar Mahto BG/ASC/0123 21-04-1995 29.72%
Harish Kumar Chudhary BG/ASC/0134 10-4-1996 31.25%
Ranveer Kumar BG/ASC/0135 10-11-1995 40.62%
Mritunjay Singh Munda BG/ASC/0110 7-2-1997 27.90%
Mona Kumari BG/ASC/0103 2-3-1995 27.50%
Subodh Bedia BG/ASC/0095 10-2-1996 29.54%
Mahadeo Mahto BG/ASC/0104 11-10-1995 29.33
Rahul Nayak BG/ASC/0100 11-5-1997 22.44%
Abhishek Nayak BG/ASC/0098 14-04-1996 42.55%
Guarav Chatterjee BG/ASC/0097 2-1-1999 25.33%
Amit Banerjee BG/ASC/0096 15-10-1998 29.54%
Barik Hussain BG/ASC/0076 2-1-1997 44.73%
Chhotan Kumar Mahto BG/ASC/0007 25-01-1997 29.33%
Sougat Banerjee BG/ASC/0067 9-7-1988 29.33%

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.